Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5446 27bc 500
Reposted fromgoetze goetze viatoniewszystko toniewszystko
rzucwszystko
Reposted fromshakeme shakeme viatoniewszystko toniewszystko
Sponsored post
feedback2020-admin
rzucwszystko
0679 5073
Reposted fromzenibyja zenibyja viatoniewszystko toniewszystko
rzucwszystko
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— zdecydowaniezdecydowaniezdecydowanie.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viatoniewszystko toniewszystko
rzucwszystko
Każdy ma w życiu taką osobę, której wybacza wszystko.
— Dokładnie tak.
rzucwszystko
Było warto oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted frombadblood badblood viajakubzulczyk jakubzulczyk
rzucwszystko
4598 17b4
Reposted fromfelicka felicka viamountains mountains
rzucwszystko
rzucwszystko
8418 f9dd
Reposted fromanybreath anybreath viabilszima bilszima
rzucwszystko
Reposted fromolgazet olgazet viabilszima bilszima
rzucwszystko
"- W kółko słyszę tylko: "kobiety nie wiedzą czego chcą".
Wiedzą, kurwa. Oczywiście, że wiedzą. Wiedzą lepiej od ciebie. Problem w tym, że gdyby zaczęły sięgać po to, czego naprawdę potrzebują, mogłoby się okazać, że ty niekoniecznie jesteś na tej liście. "
— "Myślenie jest erotyczne"
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 viatoniewszystko toniewszystko
rzucwszystko

Michiel Huisman by Karen Rosetzsky for Elle NL

rzucwszystko
5946 5bf3
Reposted fromcavovo cavovo viaretaliate retaliate
rzucwszystko
rzucwszystko
rzucwszystko
7610 68ec
Reposted fromretaliate retaliate
rzucwszystko
1634 dc5e
Reposted fromroyals royals viaDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter
7369 db96 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaretaliate retaliate
rzucwszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...