Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
rzucwszystko
0178 9337
Reposted fromnexxt nexxt viabilszima bilszima
rzucwszystko
2036 c9a0
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viabilszima bilszima
rzucwszystko
8065 506b
Reposted fromtangowithlions tangowithlions viabilszima bilszima
rzucwszystko
1634 dc5e
Reposted fromroyals royals viabilszima bilszima
rzucwszystko
7906 05a3 500
Reposted fromprecious precious viabilszima bilszima
rzucwszystko
3961 91ca 500
 Pieniny i Baca w robocie
Reposted fromnotreadytodie notreadytodie viamountains mountains
rzucwszystko
0370 0c20
Reposted fromtangowithlions tangowithlions viabilszima bilszima
rzucwszystko
9902 0ab0
Reposted fromtangowithlions tangowithlions viabilszima bilszima
rzucwszystko
0692 1336
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaretaliate retaliate
rzucwszystko
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
rzucwszystko
0505 312d 500
Reposted frompeper peper viamountains mountains
rzucwszystko
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— J. Borszewicz
Reposted fromrazemosobno razemosobno viaglaadyss glaadyss
rzucwszystko
Widmo Brockenu, widok z Trzech Koron na Tatry
Reposted fromkanusia kanusia viamountains mountains
rzucwszystko
0505 312d 500
Reposted frompeper peper viamountains mountains
rzucwszystko
najcięższą rzeczą jest oglądnie kogoś kogo kochasz, kochającego kogoś innego
— so true
Reposted fromchceuciec chceuciec viatoniewszystko toniewszystko
rzucwszystko
Reposted fromnjmortensen njmortensen viaretaliate retaliate
rzucwszystko
Reposted fromharmony harmony viaretaliate retaliate
rzucwszystko
Bo lepiej zatęsknić za drugim człowiekiem będąc z dala od niego, niż leżąc tuż obok...
— M.Pe
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaraconteur raconteur
rzucwszystko
Największe tchórzostwo mężczyzny, to rozbudzić miłość w kobiecie, nie mając zamiaru jej kochać
— Bob Marley
rzucwszystko
Panować można nad tym, co się myśli, ale nie nad tym, co się czuje.
— Eric-Emmanuel Schmitt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl